Tag: เทคนิคออการกำลังกาย

เทคนิคออกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก

เทคนิคออกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแบบถาวร

ปัจจุบันนี้การมีรูปร่างที่ดีไม่เพียงสร้างความมั่นใจในตนเอง สร้างสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างสุขภาพที่ดีด้วย แต่ด้วยลักษณะการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ที่อุดมไปด้วย แป้ง น้ำตาล ไขมันทำให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนทำให้น้ำหนักพุ่งทะลุเพดานหลายเป็นคนอ้วนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการลดน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย โดยการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ เริ่มจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ