Tag: ลดน้ำหนัก

การวิ่งกับการลดน้ำหนัก

เทคนิคการวิ่งกับการลดน้ำหนักเทคนิคการวิ่งกับการลดน้ำหนัก

การวิ่งเป็นกีฬาที่อยู่ในช่วงกระแสนิยม ทุกอาทิตย์จะมีการจัดวิ่งเพื่อการกุศลหรือวิ่งเพื่อเงินรางวัล กีฬาวิ่งเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้ว การวิ่งจะช่วยลดน้ำหนักในช่วงแรกได้อย่างรวดเร็วดีกว่าการเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งเทคนิคการวิ่งที่ช่วยลดน้ำหนักแบบถาวร คือ 1.วิ่งช้า ๆ ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว  การวิ่งช้าสามารถเผาพลาญไขมันได้ดีกว่าการวิ่งเร็ว ดังนั้นการวิ่งจึงสามารถช่วยลดได้ทั้งไขมันและลดน้ำหนักได้ทั้งสองอย่าง เพียงแค่ปรับระดับการวิ่งให้เหมาะสม โดยหากต้องการลดไขมันให้วิ่งช้า ๆ เพื่อที่ร่างกายจะสูดเอาออกซิเจนเข้าปอดได้ในปริมาณมากขึ้น ออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปกระตุ้นกระบวนการดึงไขมันออกมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายในการวิ่ง จึงช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายให้ลดลง ดังนั้นหากต้องการวิ่งเพื่อลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วให้เหนื่อยหอบ แต่ควรวิ่งช้าเป็นเวลา 30 – 50 นาทีต่อวัน อาทิตย์ละ 3-5 วัน และควรหยุดพักอย่างน้อย 1 วันต่ออาทิตย์

เทคนิคออกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก

เทคนิคออกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแบบถาวรเทคนิคออกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแบบถาวร

ปัจจุบันนี้การมีรูปร่างที่ดีไม่เพียงสร้างความมั่นใจในตนเอง สร้างสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างสุขภาพที่ดีด้วย แต่ด้วยลักษณะการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ที่อุดมไปด้วย แป้ง น้ำตาล ไขมันทำให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนทำให้น้ำหนักพุ่งทะลุเพดานหลายเป็นคนอ้วนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการลดน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย โดยการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ เริ่มจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ คือ การออกกำลังกายที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจให้เพิ่มขึ้น ทำให้เลือดเกิดการไหลเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบเผาพลาญพลังงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร่างกายจึงมีการดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายมาใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับกระบวนการเผาพลาญ ดังนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลดน้ำหนักจะต้องเน้นการออกกำลังแบบคาร์ดิโอก่อน เช่น การวิ่ง การเต้นแอโรบิค การปั่นจักรยาน