PICO ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากทั่วโลก

PICO

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด หรือ PICO  ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเครื่องมือวัดและควบคุมเกี่ยวกับงานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการผลิตและระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมีคอล ทั้งนี้ PICOยังได้มีการขยายกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และผู้ประกอบการรายย่อย ทาง PICO ได้เล็งเห็นความสำคัญหลักการในการพัฒนาการทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุม โดยวิเคราะห์วางแผนการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน ให้บริการทางการขาย การแก้ไขปัญหาผ่านตัวสินค้า นำเสนอทางเลือกด้วยคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม 

PICO ถือได้ว่าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับระบบของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน เช่น โรงกลั่น อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการแบ่งประเภทสินค้าและบริการเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ

7 กลุ่มธุรกิจ ประเภทของสินค้าและบริการ

  • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต
  • กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
  • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
  • กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • กลุ่มธุรกิจบริการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง

PICO ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 39 ปี จากความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดในงานอุตสาหกรรม และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรม มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้งานได้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งทาง PICO เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย เชื่อถือได้ แน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างแน่นอน

Tags: