Day: October 5, 2019

ตรวจปัจจัยเสี่ยง

เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกครั้งเหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

สิ่งที่เราต้องเจอ ไม่ว่าจะเข้าทำงาน หรือว่าไปสมัครงานยที่ใดก็ตาม มักจะมีการตรวจสุขจภาพทุกครั้งเสมอ หลายคนก็สงสัยว่าจะตรวจมากทำไม เพราะถึงอย่างไรเราก็สามารถทำงานได้อยู่แล้ว ไม่ได้พิการอะไร นี่จึงเป็นข้อสงสัยที่หลายคนยังไม่รู้ แต่ความเป็นจริงแล้ว มันก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับการ ตรวจปัจจัยเสี่ยง ในการทำงาน อย่างน้อยที่สุด มันก็เป็นเหมือนใบรับรอง ว่าเราสามารถที่จะทำงานได้ และสุขภาพไม่บกพร่องที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการทำงานได้ ลองมาดูสาเหตุที่แท้จริงกัน ว่าเขาตรวจไปเพื่ออะไร -ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เพราะงานบางอย่างมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน อย่างเช่นงานที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ งานที่เสี่ยงต่อการหน้ามืดเวลาทำงาน ซึ่งงพวกนี้มันสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย หากเราไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเอง ทางบริษัทเขาจึงต้องให้ ตรวจปัจจัยเสี่ยง ก่อนที่จะเริ่มงาน เพื่อที่จะได้รู้ประวัติการเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ที่จะต้องระวัง