เทคนิคการวิ่งกับการลดน้ำหนัก

การวิ่งกับการลดน้ำหนัก

การวิ่งเป็นกีฬาที่อยู่ในช่วงกระแสนิยม ทุกอาทิตย์จะมีการจัดวิ่งเพื่อการกุศลหรือวิ่งเพื่อเงินรางวัล กีฬาวิ่งเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้ว การวิ่งจะช่วยลดน้ำหนักในช่วงแรกได้อย่างรวดเร็วดีกว่าการเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งเทคนิคการวิ่งที่ช่วยลดน้ำหนักแบบถาวร คือ

1.วิ่งช้า ๆ ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว  การวิ่งช้าสามารถเผาพลาญไขมันได้ดีกว่าการวิ่งเร็ว ดังนั้นการวิ่งจึงสามารถช่วยลดได้ทั้งไขมันและลดน้ำหนักได้ทั้งสองอย่าง เพียงแค่ปรับระดับการวิ่งให้เหมาะสม โดยหากต้องการลดไขมันให้วิ่งช้า ๆ เพื่อที่ร่างกายจะสูดเอาออกซิเจนเข้าปอดได้ในปริมาณมากขึ้น ออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปกระตุ้นกระบวนการดึงไขมันออกมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายในการวิ่ง จึงช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายให้ลดลง ดังนั้นหากต้องการวิ่งเพื่อลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วให้เหนื่อยหอบ แต่ควรวิ่งช้าเป็นเวลา 30 – 50 นาทีต่อวัน อาทิตย์ละ 3-5 วัน และควรหยุดพักอย่างน้อย 1 วันต่ออาทิตย์ อย่าทำการวิ่งทุกวันเพราะร่างกายจะเกิดความเครียด จนทำให้น้ำหนักไม่ลดลงได้

2. ลดน้ำหนักได้แบบถาวร การวิ่งช้า ๆ เรื่อย ๆ ไม่รีบร้อนจนมีอาการเหนื่อยหอบ จะช่วยลดปริมาณไขมันและกระตุ้นกระบวนเผาพลาญไขมันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการวิ่งช้าช้าร่างกายจะได้รับออกซิเจนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาพลาญไขมันให้ทำการดึงไขมันส่วนเกินที่สะสมตามอวัยวะมาใช้มากกว่าการดึงไกลโคเจนที่สะสมเป็นกล้ามเนื้อ หากระบบเผาพลาญพลังงานทำงานได้ดี เมื่อร่างกายได้รับไขมันเข้าสู่ร่างกาย ระบบเผาพลาญไขมันก็จะดึงไขมันที่ได้รับมาใหม่นี้มาเป็นแหล่งพลังงานจนหมด ไม่เหลือไปสะสมเป็นไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้น และหากไขมันที่รับเข้าใหม่ไม่เพียงพอก็จะดึงไขมันที่สะสมมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในภายหลัง

จะเห็นว่าการวิ่งเป็นการลดน้ำหนักที่มีต้นทุนน้อย เพราะมีแค่รองเท้าวิ่งดีดีสักคู่สำหรับใส่วิ่ง ก็สามารถวิ่งได้ทั้งที่บ้านและสวนสาธารณะใกล้บ้าน ไม่เสียเงิน โดยการวิ่งเพื่อลดน้ำหนักต้องวิ่งช้า ๆ เรื่อย ๆ และสูดอากาศเข้าสู่ปอดให้มากที่สุด เพื่อที่ร่างกายจะได้เผาพลาญไขมันออกมาใช้ ไม่ใช่ดึงไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อมาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทน ดังนั้นหากต้องการวิ่งเพื่อลดไขมันและกระตุ้นระบบเผาพลาญไขมันให้ทำงานได้ดี ซึ่งเป็นการลดน้ำหนักแบบถาวรควรวิ่งแบบเรื่อย ๆ แล้วคุณจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลองวิ่งวันนี้แล้วคุณจะหลงรักกีฬาวิ่งอย่างถอนตัวไม่ขึ้น